Sep 21

แสดงมุมมอง
จัดเรียงโดย
แสดง ต่อหน้า

CASIO G-SHOCK GA-900AG-1A

ดีไซน์กลิ่นอายอินดัสเตรียล กรอบ 10 ด้านประดับด้วยสกรู 4 ตัว ชวนให้นึกถึงน็อตและสลักเกลียวของดีไซน์เครื่องจักรกล สินค้าใหม่ของแท้รับประกันบริษัท CASIO CMG 1 ปี
6,000.00 (บาท) 4,590.00 (บาท)

CASIO G-SHOCK GBD-200-1

Smart watch รุ่นใหม่ของ G-SHOCK ที่มาพร้อมฟังกชันสุขภาพ บอกแคลอรี่ที่ใช้แต่ละวัน สายวิ่งก็บอกความเร็วและระยะทาง พร้อมแจ้งเตือน LINE และ IG ผ่านนาฬิกา สินค้าใหม่ของแท้รับประกันบริษัท CASIO CMG 1 ปี
6,900.00 (บาท) 5,520.00 (บาท)