ODM (TTO1-05)

จำนวนสินค้า : สินค้าหมด!!
ตราสินค้า : ODM
8,200.00 (บาท)
6,970.00 (บาท)

การรับประกันสินค้า

  • กล่อง
  • ใบรับประกัน
  • คู่มือใช้งานพร้อมคำแนะนำการใช้งานจากช่างผู้ชำนาญงาน ODM
  • ประกันบริษัท ODM ระยะเวลา 1 ปี
  • Battery หมดภายใน 1 ปี เปลี่ยน Battery ฟรี รอรับที่ร้านได้เลย
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พรชัย 02-8848307-8, 081-8141908