ODM DD99A-39

Water-resistant to 30 meters
สินค้าหมด!!
จำนวนสินค้า : สินค้าหมด!!
ตราสินค้า : ODM

คุณสมบัติ

  • Water-resistant to 30 meters

การรับประกันสินค้า

  • กล่อง
  • ใบรับประกัน
  • คู่มือใช้งานพร้อมคำแนะนำการใช้งานจากช่างผู้ชำนาญงาน ODM
  • ประกันบริษัท ODM ระยะเวลา 1 ปี
  • Battery หมดภายใน 1 ปี เปลี่ยน Battery ฟรี รอรับที่ร้านได้เลย
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พรชัย 02-8848307-8, 081-8141908