Products tagged with 'CASIO G-SHOCK GSG-100-1A8'

แสดงมุมมอง
จัดเรียงโดย
Display per page

CASIO G-SHOCK GSG-100-1A8 สีเทา

MASTER OF G Series MUDMASTER เป็น ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีรูปทรงที่สามารถป้องกันไม่ให้ดินและโคลนเข้าตัวเรือนได้ โครงสร้างป้องกันปุ่มรูปทรงกระบอกของรุ่นนี้ช่วยป้องกันโคลนและฝุ่น ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ทรหด สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ CASIO CMG 1 ปี
10,900.00 (บาท) 8,720.00 (บาท)